Info

VIKTIG INFO OM OSÄKRA ISAR


Vi har en dialog med kraftbolagen och de informerar om att det kalla vädret och stora vattenflödet gör våra isar osäkrar. Var försiktiga när ni fiskar.

Alseda Skede FVO
Alseda Skede Fiskevårdsområde är medlemmar i:

Emåförbundet

Sveriges Fiskevattenägareförbund