Fiskekort

OBS!

Nya regler 2019


Alseda Skede FVO bedrivs sommarfiske mellan 1-maj till 31-oktober  

Övrigt fiske sker under tiden 1/11 till 30/4, då får fiske endast ske i Brunnshutadammen respektive Aspödammen se grön markering på karta, Samma gäller för vinterfiske men sker under tid då is finns tillgänglig.

 

Ungdomar fiskar gratis upptill dess att de fyllt 16 år med handredskap. Vid fiske med angeldon får man som mest använda 15 angeldorn/spön samtidigt/kort. Fiskevårdsområdesföreningen uppmanar besökare att inte ta upp mer fisk än vad man själv äter.

Minimimått för öring och gös är 40 cm. Endast öring som saknar fettfena får behållas. En öring per fiskekort och dag får tas upp. Öringen är fredad under perioden 15/9 - 30/4. All öring som fångas under denna period ska släppas tillbaka. Riktat fiske mot öring under denna tid är förbjudet.

Redskap:

Handredskap som exv metspö, flugspö, kastspö och pimpelspö får användas och under vinterfisket angeldorn/spön och pimpelspön.


Allt annat fiske är förbjudet.


Försäljningställen under sässong

Levanders Lanthandel Alseda                                        tel.0383-520 61

Vetlanda Infocenter                                                           tel.3883-974 14

Göte Flodin                                                                           tel.0383-511 08

Lilla Götskögle stugor                                                        

Mari Ljungberg                                                                    tel.070-147 02 81

Kjell Ljungberg                                                                    tel.070-358 77 28Du kan också köpa ditt fiskekort på iFiske


Karta hittar du här.