Fiskekort

I Alseda Skede FVO bedrivs sommarfiske mellan 1-maj till 31-oktober Metartävling 30:- per deltagare efter medgivande från fiskevårdsområdet.

Vinterfiske sker under den tid då is finns tillgänglig.

 

Ungdomar fiskar gratis upptill dess att de fyllt 16 år.

 

Fångstregler:

Gös och Öring under 40cm sätts tillbaks.

Öring med fettfena är fredad och skall sättas tillbaks.

Redskap:

Handredskap som exv metspö, flugspö, kastspö och pimpelspö får användas och under vinterfisket även angeldorn.

 

Allt annat fiske är förbjudet.

 

Försäljningställen under sässong

Levanders Lanthandel Alseda tel.0383-520 61

Vetlanda Infocenter tel.3883-974 14

Lilla Götskögle stugor

Mari Ljungberg tel.070-147 02 81

Kjell Ljungberg tel.070-358 77 28

 

Du kan också köpa ditt fiskekort på iFiske

 

Karta hittar du här.

 

 

 

Kontakt

info.alsedaskedefvo.se